Цената е сбор от много фактори, за това не се колебайте да запитате за актуална цена в момента.

Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
Naturelle HF-E 46 20
Naturelle HF-E 32 209
Tellus S4 VX 32 20
Tellus S4 ME 46 209
Irus DU 68  
Висококачествени трудно запалими хидравлични течности
Shell Irus DU представляват усъвършенствани...
209
Irus C Пожароустойчива хидравлична течност тип HFC
Shell Irus Fluid C представлява усъвършенствана водно-гликолна...
209
Tellus S2 VA 46  

Хидравлично масло с миещи свойства за тежки експлоатационни условия и широк температурен обхват на...
209
Tellus S2 V 68  
Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение
Области на приложение
Хидростатични и...
209
Tellus S2 V 46  
Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение
Области на приложение
Хидростатични и...
20
209
Tellus S2 V 32  
Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение
Области на приложение
Хидростатични и...
20
209
Tellus S2 V 15  
Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение
Области на приложение
Хидростатични и...
209
Tellus S3 M 100  
Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк
Области на приложение
Основно в индустриални,...
209
Tellus S3 M 68  
Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк
Области на приложение
Основно в индустриални,...
209
Tellus S3 M 46  
Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк
Области на приложение
Основно в индустриални,...
209
Tellus S3 M 32  
Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк
Области на приложение
Основно в индустриални,...
209
Tellus S2 M 68  

 
Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт  в...
20
209
Tellus S2 M 46  
Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт  в...
20
209
Tellus S2 M 32  

 
Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт  в...
20
209
Tellus S2 M 22  

 
Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт  в...
20
Tellus S2 M 100  

 
Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт  в...
20
209

Търсене

Продукти

Exgold