Tellus S3 M 100

Tellus S3 M 100

 

Висококачествени хидравлични масла без съдържание на цинк

Области на приложение

Основно в индустриални, мобилни и флотски  хидравлични системи

 

Стандарти и нормативи

Tellus S3 М са тествани и одобрени, като надвишават изискванията на следните индустриални стандарти:

Denison HF-0

Rexroth

Vickers M-2950-S (мобилни системи) 

I -286-S    (индустриални системи)

Cincinnati Milarcon P68, P69, P70

ISO 11158     

Предлагани разфасовки (литри)
209

Търсене

Продукти

Exgold