Цената е сбор от много фактори, за това не се колебайте да запитате за актуална цена в момента.

Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
Corena S2 P 68 20L Масло за бутални въздушни компресори 20
Corena S4 R 68  

Висококачествено смазочно масло за въздушни компресори 
Области на приложение
 - Ротационни ...
20
Corena S4 R 46  
Висококачествено смазочно масло за въздушни компресори 
Области на приложение
 - Ротационни ...
20
Corena S2 P 68 Компресорно масло за въздушни бутални компресори за смазване на подбуталното пространство.
С възможност за доставка и...
CORENA S4 P 100 Синтетично масло за бутални въздушни компресори 20
Shell Vacuum pomp oil S2 R 100  

Висококачествено масло за вакуумни помпи  
 
Области на приложение  
- Ротационни вакуумни...
20
209
Corena S2 P 150  
Подобрено масло за бутални въздушни компресори
Област на приложение
 - Бутални въздушни компресори
 -...
20
209
Corena S2 P 100  
Подобрено масло за бутални въздушни компресори
Област на приложение
 - Бутални въздушни компресори
 -...
20
Corena S2 R 68  
Масло за въздушни ротационни компресори 
Област на приложение
 -  Ротационни пластинкови ...
20
209
Corena S2 R 46 Масло за въздушни ротационни компресори 
Област на приложение
 -  Ротационни пластинкови  въздушни...
20
209

Търсене

Продукти

Exgold