Corena S4 R 46

 

Висококачествено смазочно масло за въздушни компресори 

Области на приложение

 - Ротационни  въздушни компресори с подвижни пластини и винтов тип

 - Оборудване, работещо при неблагоприятни условия                           

 - Газотурбинни нагнетатели към горивни устройства

Предлагани разфасовки (литри)
20

Търсене

Продукти

Exgold