Цената е сбор от много фактори, за това не се колебайте да запитате за актуална цена в момента.

Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
AeroShell Turbine Oil 500
AeroShell Oil W120 209
AeroShell Oil W100
1
209
AeroShell Oil 100
1
209
AeroShell Oil W80 1
AeroShell Oil 80 1
AeroShell Grease 33 3kg
AeroShell Grease 6 3kg
AeroShell Grease 5 3kg
AeroShell Compound 08 1.75LB SAE-AMS-2518
AeroShell Grease 15 1.75LB MIL - G - 25013E
AeroShell Fluid 41
5
20
209
Catanex S 209
Flavex 595  
Ароматно технологично масло (RAE-type)
Shell Flavex 595 (H) e ароматно процесно масло с висок вискозитет...
200
Air Tool oil S2 A 100  
Maсла за пневматични инструменти
Shell Air Tool oil S2 A 100 удовлетворяват специалните изисквания за смазване...
209
Heat Transfer oil S2 - топлоносител Масла топлоносители
Маслата Shell Heat Transfer oil S2 са разработени въз основа на внимателно подбрани, добре...
20
209
Ondina 934 наливно
Ondina 919 - течен парафин (бели масла) Маслата Shell Ondina представляват високорафинирани, нестабилизирани, несъдържащи ароматни ядра парафинови или...
20
209
LHM S 1
Diala DX Високоефективно трансформаторно масло
Shell Diala Oil DX е от най-висок клас инхибирано трансформаторно масло,...
209
Diala B 209
Chaine 3000  
Масла за вериги работещи при много високи температури
Приложения
Chaine 3000 и 3680 са полусинтетични масла...
209
Chaine 3680  
Масла за вериги работещи при много високи температури
Приложения
Chaine 3000 и 3680 са полусинтетични масла...
209
Sirius 15W40  
Масло за високооборотни корабни дизелови двигатели.
Shell Sirius 15W-40 е високоефективно многофункционално...
209
Melina S 30 Многофункционално масло за бавнооборотни корабни двигатели
Shell Melina S е високоефективно многофункционално масло за...
209

Търсене

Продукти

Exgold