Heat Transfer oil S2 - топлоносител

Масла топлоносители

Маслата Shell Heat Transfer oil S2 са разработени въз основа на внимателно подбрани, добре рафинирани минерални масла, избрани заради способността си да осигуряват отлична работа в индиректни затворени системи за топлообмен на базата на течни топлоносители.

Спецификации

Thermia се класифицират като масла от фамилия Q на ISO 6743-12

Отговарят на изискванията на DIN 51522

Предлагани разфасовки (литри)
20
209

Търсене

Продукти

Exgold