Развитие на продуктовата гама Shell Tellus S2 M и пускането на пазара на нови продукти с марката Shell Tellus S2 MX

Новата серия Tellus S2 MX препокрива напълно Tellus S2 M . Серията Tellus S2 MX е изцяло на основата на базови масла група II и е усъвършенстван продукт на Tellus S2 M


Търсене

Продукти

Exgold