Tonna S2 M 68

Масла за направляващи на металорежещи машини

 

Приложения

-       Всичките части на металорежещите машини, включително лагерите и предавателните кутии, смазвани със циркулационни системи

-       Хидравличните системи на металорежещите машини (класове ISO 32 и 68)

-       Направляващите на металорежещите машини

Спецификации

Cincinnati Milacron P47, P50 и P53 - одобрение

Предлагани разфасовки (литри)
20
209

Търсене

Продукти

Exgold