Gadus S5 T460 1.5

Диуреа грес с максимална работоспособност, за високи температури и екстремни  натоварвания

Приложение

 - Стоманодобивна, хартиена, химическа промишленост и производство на алуминий  

 - Тежко натоварени, нискооборотни, плъзгащи и търкалящи лагери, работещи при тежки условия, особено в херметично или полухерметично уплътнени лагери, които не се обслужват.   

 - Лагери на линии за непрекъснато леене на метал

 - Лагери на машини при производство на хартия (суха част)

Предлагани разфасовки (литри)
0.4
18
180

Търсене

Продукти

Exgold