Alexia 50

 

Цилиндрово масло за бавнооборотни кръстоглави корабни дизелови двигатели

Области на приложение

 - Смазване на цилиндрите на бавнооборотните корабни дизелови двигатели, изгарящи остатъчни горива със съдържание на сяра между 1-4 тегл.%.

Предлагани разфасовки (литри)
209

Търсене

Продукти

Exgold