Трансформация на стари търговски брандове на Шел масла в нова производствена листа

През 2010г започна трансформация на ценовата листа и на продуктовата гама на маслата Шел.

Търговски наименования като

Donax, Harvella, Retinax, Albida, Alvania, Darina, Malleus, Getribe, Transaxle oil, Transaxle oil, Stamina, Ossagol, Vitrea, Tivela, Clavus, Adrana, Dromus, Macron, Garia, Metalina, Argina, Gadinia, Melina, Sirius, Chain, Diala, Thermia B, Torcula

получиха нови търговски имена.

При запитване за актуалност на продукта в производствената листа сме на ваше разположение за техническа консултация.


Търсене

Продукти

Exgold