OMV GEAR HST 150 20L

Маслата OMV Gear HST 150 се характеризират с най-високо допустимо натоварване (Timken: 70 lbs), като по този начин се гарантира, че дори при най-неблагоприятните условия на плъзгане високо компресиращо натоварване  на единица площ и внезапна промяна в натоварването се поддържа стабилен смазващ филм.

Подходящо е за всички индустриални механични предавки с високи постоянни и ударни натоварвания. Смазочното масло е CLP съгласно DIN 51517.

Съпоставими продукти  - Shell Omala S2 G 150, Mobilgear 600 XP 150, Castrol Alpha SP 150

 


Търсене

Продукти

Exgold