Емулсионни течности и консервационни смазки

От 2011 година Shell продаде целия си сектор смазочно охлаждащи течности за металообработването и консервационни смазки на фирмата HOUGHTON. След изчерпване на всички складови наличности продуктите идват със същото търговско найменование но с логото на Houghton. Така например Shell Ensis DWO 600 вече е  Houghton Ensis DWO 600. Смяната на логото не влияе втърху съпътстващото качество на продукта.


Търсене

Продукти

Exgold