Цената е сбор от много фактори, за това не се колебайте да запитате за актуална цена в момента.

Име на продукта Описание на продукта Разфасовки (литри)
Refrigeration oil S4 FR-F 100  
Shell Refrigeration oil S4 FR-F 100 са синтетични масла, разработени на базата на полиестери. Предназначени са...
20
Refrigeration oil S4 FR-F 68  
Shell Refrigeration oil S4 FR-F 68 са синтетични масла, разработени на базата на полиестери. Предназначени са за...
20
Refrigeration oil S4 FR-F 46  
Shell Refrigeration oil S4 FR-F 46 са синтетични масла, разработени на базата на полиестери. Предназначени са за...
20
Refrigeration oil S4 FR-F 32  
Shell Refrigeration oil S4 FR-F 32 са синтетични масла, разработени на базата на полиестери. Предназначени са за...
20
Refrigeration oil S4 FR-V 68 Синтетично 
 - Отлична работа
 - Съвместим с повечето стандартни хладилни агенти
Технология: Синтетично...
20
209
Refrigeration S2 FR-A 68  

Shell Refrigeration oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при

контакт с амоняк, използван като...
20
209
Refrigeration S2 FR-A 46  

Shell Refrigeration oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при

контакт с амоняк, използван като...
20
209

Търсене

Продукти

Exgold