SPIRAX S3 AS 80W-140

SPIRAX S3 AS 80W-140

Висококачествено масло за хипоидни предавки

SPIRAX S3 AS 80W-140 е смазочно масло за хипоидни предавки с високи екстремни натоварвания, съдържащо многофункционални добавки, които придават високоефективни качества и удължен срок за смяна в някаи приложения. SPIRAX S3 AS 80W-140T може да се използва в несинхронинизирани тежконатоварени скоростни кутии и някой синхронизирани скоростни кутии, където се допуска използването на масла от ниво API GL5 или MT1. 

 

Спецификации и одобрения на производители

API GL-5 MT-1, ZF Te-ML 05A-07A-16C-17B, Scania STO 1:0 (extended drain), RVI recommended for thed latest heavy duty axle P1370 applications, MAC GO-H

Предлагани разфасовки (литри)
209

Търсене

Продукти

Exgold