OMV Grease Signum SXT 2 0.4kg - високотемпературна грес

Греста Signum SXT 2  е на базата литиев комплекс. Има повишена температуро-устойчивост  в сравнение с гресите базирани на литиев сапун и пригодени за дългосрочно или безсрочно приложение, дължащо се на тяхната механична стабилност. Приложима е в температурно-натоварени възли и детайли.

В 400гр разфасовки, удобна за точково гресиране на термично натоварени възли в асфалтополагащи  машини или за възли и детайли в стъкларската промишленост. Опаковката е удобна за контрол на разхода.

Експлоатационен диапазон от -30 до +200 С

DIN 51 825-KP HC 2 S-30


Търсене

Продукти

Exgold