Антибак дезинфектант за ръце Гел 50ml

Антибак дезинфектант за ръце Гел 50ml

Антибак работи дълбоко в кожата без да причинява рани или да изсушава кожата

Добрата хигиена на ръцете предотвратява предаването на инфекции и намалява разходите за медицинско лечение.

Област на приложения:

Спектър на антимикробно действие: бактерицидно, вкл.MRSA, фунгицидно, вирусоцидно.

Областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце.

 

Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №1001-1/20.10.2010г


Търсене

Продукти

Exgold