Shell Антифриз LX 5L conc

 

Концентрат неорганичен охладител

Shell Antifreeze Concentrate е икономичен охладител в концентриран вид, осигуряващ защита от измръзване и корозия. Легиран с неорганични добавки и не съдържащ нитрити, амини и фосфати.


Търсене

Продукти

Exgold